Tháng Tư Đưa Tiễn

Tháng tư bay

Em dấu hiệu cho bầu trời mây xanh

Ngày cụt gió 

Nắng múa trong vòng mắt những tràng rất nhói

Tháng tư se se sợi khói ơ oo  

Mấy đoá quỳ vàng  rình rang con đường 

Xuân ra đi bỏ lại một nhúm cười

Trên lưng chừng dốc í a điệu hát say mèm đêm qua  iđưa ti

Đưa tiễn

Cõng tháng tư về cất trong ngăn lộ

Và thiếp đi

Giấc ngủ ướt hết trận chiêm bao

Mình trở giấc

Tháng năm nảy mầm rất nhạc

Bình minh ngày hạ rón lên

Tiếng ve cất màu sớm

Ngân ca con đường xanh

Tháng tư trôi vội qua những cây cầu

Về với biển

Con dốc đêm qua nhớ nhớ quên quên...

Hoài Khánh

Tháng tư theo gió qua cầu
Để dòng sông mãi xanh màu của sông...