Sài Gòn Tháng Ba Mưa

Một ngày rất mây

Rất mù khơi đi hoang

Mưa Sài Gòn rất phố

Và nỗi nhớ không tên

Em cơn mưa đìu hiu rất gần

Tôi rất lang thang

Bến nào rất vắng nỗi thân thương dàn dạt mắt buồn

Mình rách toạc như Fukushima

Muốn khóc một điệu khóc rất Japon

Ôi nước mắt Anh đào

Thê lương Phú Sĩ

Tôi man mác mưa Sài Gòn

Ngày rất may

Trên đất mẹ Việt Nam

Và bình yên rất đau

Trái tim con người

Không thể dửng dưng

Trước một cơn mưa

Rất tâm tình.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','7om2da4geekj9bmn6nj92ucm43','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 07:51:04','/a286338/sai-gon-thang-ba-mua.html')