Em Khóc Ngày Dậy ThìEm khóc ngày dậy thì

Mưa rất mỏng

Lơ thơ cây cầu rớm nắng nghiêng nghiêng

Chim én lượn là dòng sông mẹ

Gió giêng hai rưng rức nỗi buồn.

Em khóc ngày dậy thì

Cơn mưa cũ

Lối lâm thâm đường mây không vui

Nơi cánh đồng xanh xao màu hẹn

Xuân rơi rơi

Ngày tàn dư long lanh bờ mắt.

Em khóc ngày dậy thì

Dáo dác buổi anh đi

Mấy mùa nữa gấp vào đâu nữa

Đêm nay đây thời gian dong dài

Buổi mưa bay lao xao đầu ngõ

Ngã ba làng rớm úa sang thu.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','d2gocbgo964095askf7hca5ug5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 06:59:46','/a281522/em-khoc-ngay-day-thi.html')