Người Hoàng Hôn

Người hoàng hôn gió mưa năm cũ
Quay về
Trong buổi lạnh đầu tiên
Em gối đầu khăn len Hà Nội
Tôi ngột phố Sài Gòn
Em mưa phùn gió bấc Huế
Tôi nắng rát mặt phương Nam
Thoáng đông sang ba miền đa cảm
Người hoàng hôn bốn mùa bẽn lẽn
Em đến thăm
Em đi
Em về
Trong buổi lạnh đầu tiên gặp gỡ
Em bỏ quên nỗi nhớ chơi vơi.