Thu Lay Bay

Mùa thu phố chơi
Bàn tay bời lời
Sương đêm rơi
Em môi.

Khúc lạnh
Lá phố bay
Nẻo về heo may đầy
Em yêu.

Đêm ướt
Nụ hôn buột
Má lơi
Thu rơi chút hương trời
Em nói
Thu lay bay
Tôi trôi.