Mưa Bay

Mưa bay hoang hoải thềm ngày
Em đi du viễn no say thuở nào
Lơ thơ cồn bụng chiêm bao
Đêm rơi mấy giọt trăng sao tôi gầy
Tìm em muôn kiếp về đây
Lối thu men dấu cỏ cây lầy bùn
Tìm em mơ mối tương phùng
Chờ ngày song ngộ bít bùng mưa bay.
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','k7307rmnnghcpbb3de5dcbtii7','0','Guest','0','54.198.23.251','2018-09-21 13:08:16','/a261448/mua-bay.html')