Đêm Đông

Đêm sầu lên
Đêm buồn tênh
Chờ em qua thời gian
Đêm trời đông
Đêm dòng sông
Đợi thuyền trong mưa giông
Đêm ngàn mong
Em quay về..
Đêm nay âm u mưa gió trong lòng
Đêm nay run run tấm chiếu mong manh
Đêm nay đôi mắt qua biết bao lần
Chập chùng chập chùng mơ em.

Đêm dài ơi
Trôi ngàn mưa
Ta mồ côi tình yêu
Đêm rồi đêm
Đêm cùng đông
Mãi nhớ ai trong lòng
Đêm lầm than
Tiếng khuya buồn..
Đêm nay lâm thâm sương khói não nề
Đêm nay cô liêu buốt giá câu thề
Đêm nay ai ơi xa cách lối về
Mùa đông còn lại sương khuya...
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','23s2p3h5tukl1om04p4rml1r95','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 07:00:10','/a255069/dem-dong.html')