Lục Bát Tháng 7

Ngoài hiên tháng bảy đang vào
Bờ mưa vắt xuống hàng rào vạt thu
Em ơi phố núi mịt mù
Nụ hôn ướt sũng dương du ta tình.


Chiều trôi tóc gió phiêu linh
Môi em ngọc kiếp bình sinh đất trời
Tôi hôn như thể rong chơi
Trên vùng trắng muốt rớt lời ca dao.


Rằng em chiều hát ả đào
Ru tôi ngủ giọt mưa nào long lanh
Cám ơn tháng bảy trong lành
Mùa xanh đất núi những cành phơn non.


Mùa ơi tôi kiếp bé con
Lời ơn cây cỏ chon von hạt cầm
Mưa chiều có buổi lâm thâm
Hoàng hôn ngái ngủ phúc âm dạ lòng.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','c9umrpva03r8v7q345pm4bpab5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 06:48:21','/a240799/luc-bat-thang-7.html')