!! Liên tưởng///////////

Chiều tôi đầy gió
Loài colico sức sống ngang tàng
Mưa em vạt áo
Cao Nguyên dạt dào mimosa
Thung lũng dìu tay
Ngát thơm kỷ niệm
Thời gian liên tưởng thời gian
Tôi lục tìm ở bán cầu trí nhớ
Mùa như trôi nhanh

Trên cánh hoa Cẩm Tú long lanh
Của một ngày
Mắt em đọng nước
Không phải mưa
Và từ khi
Những bàn tay bắt đầu thất lạc
Đám mây nơi này
Chở về đầy gió
Xôn xao trong trí nhớ
Thời gian hiện ẩn
Loài colico xưa.....

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','anmf3pfa3ufit5d5qh64ist2r2','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 06:48:38','/a232614/lien-tuong.html')