Chiều Căng Gió

Chiều mưa hát
Bàn tay em ngủ gật vai anh
Ta tắm mát vòng tay điệu biển
Hòa âm nhau
Những con sóng rì rào tình yêu
Tận hiến môi hồng.

  
Chiều như giong tìm đá cuội
Hoạt sáng suối trong
Làn da thúy loáng
Anh du tìm
Bãi mộng miên man.


Chiều bất tận
Xôn xao gió cao lầu
Sóng ở trong em cồn cào dương nhạc
Anh lạc đường bay
Thành loài chim mọng đôi cánh đầy.


Chiêu căng buồm
Em mê
Bờ môi anh đầy vơi tiệc gió
Bờ ngực em
Mùa biển nhú trăng...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','6h5o53n57ni663dhjbingioh47','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 06:47:45','/a231499/chieu-cang-gio.html')