Mong ( Năm Mới)

Lúa đầu làng không lên
Tấm chân trần ba tôi lội nước
Những rét buốt thấm bùn
Sùi sụt giọng đồng quê
Những chồi tre ươm mầm con nhỏ
Mưa ướt Vĩnh Lại
Mẹ tôi đau cơn gió giêng hai
Đã đôi mai vắng mặt đám giỗ
Ông nội ơi thây lạnh cồn hoang
Em gái buồn một thời thất học
Xóm làng ngủ yên
Và ba tôi chân trần đàn vịt
Và mẹ tôi gánh gió đường quê
Và tôi đây một  mình phương lẻ
Và cồn cào ruột rà máu mủ
Thương yêu.
Đã bốn mùa tôi đi
Cánh chim trời đoái hoài ngoảnh lại
Cái tết nay mai
Sao có thể phiêu bạt đất này.
Ôi năm mới bạt ngàn bối cảnh
Suy thoái
Khủng bố
Đổ vỡ
Cứu nguy
Bão bùng
Môi trường
Nhiên liệu
Phát minh
Liên lạc
Xung đột
Đa cực
Dấu hỏi?
Tất cả nằm ở vùng tương lai
Thôi ảo tưởng chi tôi bé nhỏ
Chỉ mong ngày về
Ấm áp tình quê......

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5493','froanjnafaa1r0mikv0tvrsuu7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-21 07:57:12','/a120803/mong-nam-moi.html')