ABC

Lạnh se lạnh mùa thu thiếu nữ
Sáng thơ
Tản mạn con đường tóc dài
Bước chân nghiêng.Áo trắng
Trong veo ánh mắt
Tôi.