Chiều Thu

 

Chiều thu khép cửa
Bằng cơn mưa mùa
Anh về nhóm lửa
Đốt hết tương tư.