Stop đi thôi

Stop đi mùa thu
Căn phòng không nắng
Trái chiều chín
Phố nằm yên như ngàn năm
Stop đi cơn mưa phùn ngõ hẻm
Du di bóng tối
Ta về đây
Và nằm một giấc dài.

Hoa Hồ Làn ơi
Em là ai?
Giữa bầu trời Hà Nội
Đêm nay trong cơn say
Ta bắt mùa dừng lại
Stop đi thôi...